Osnovna škola Nikole Tesle Zagreb

Osnovna škola Nikole Tesle Zagreb

Osnovna škola Nikole Tesle Zagreb projektirana je kao jedinstvena zgrada saćastog oblika 1979. godine. Učionice imaju peterokutni tlocrt s dnevnom rasvjetom s dvije strane. Današnja škola, koja s ponosom nosi ime hrvatskog izumitelja i fizičara Nikole Tesle, ima oko 600 učenika i zapošljava oko 40 nastavnika.

Svjesni iznimne važnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija u suvremenom društvu, od 2013. godine u nastavi koristimo eTwinning što nam olakšava suradnju sa školama na nacionalnoj razini te nekoliko škola unutar Europske unije.

Naša škola već desetak godina vodi suvremenu obrazovnu politiku koja u nastavni proces uključuje temeljne sastavnice Nacionalnog okvirnog kurikuluma s posebnim naglaskom na europsku dimenziju obrazovanja – osposobljavanje za suživot u europskom kontekstu i visoku kvalitetu obrazovanja za sve naše učenike.

Vrijedna iskustva stječemo na stručnim usavršavanjima na državnoj, županijskoj i međunarodnoj razini, sudjelovanjem u Comenius i Erasmus+ individualnim mobilnostima, sudjelovanjem na stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu te individualnim usavršavanjima. U prilog tomu ide i činjenica da sedam naših učitelja ima zvanje učitelj mentor te pet zvanje učitelj savjetnik. Osnovna škola Nikole Tesle je do sad provela 4 Erasmus+ projekta a nedavno su dobili i Erasmus akreditaciju kao jedna od osam škola u RH.

Više o OŠ Nikole Tesle Zagreb možete pronaći na: http://os-ntesle-zg.skole.hr/

Naša uloga u projektu:

U svrhu osiguranja provedbe projektnih aktivnosti, škola je angažirala svoje administrativno i stručno osoblje za provedbu administrativnih poslova upravljanja projektom te izvještavanja prema Nositelju Programa, dok će stručni dio posla, sukladno planiranim aktivnostima i rezultatima projekta, obavljati stručni tim učitelja, nastavnika i odgojno-obrazovnih djelatnika.

Glavni cilj sudjelovanja u projektu je poboljšanje sposobnosti podučavanja u STEM područjima učitelja i odgojno-obrazovnih djelatnika te poboljšanje STEM vještina učenika, uključujući učenike s posebnim potrebama (potencijalno darovite i učenike s teškoćama) u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima.

U OŠ Nikole Tesle provodit će se sljedeće aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja: edukacija Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, edukacija Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković, edukacija Fizičkog odsjeka PMF-a, edukativni posjet Nacionalnom centru tehničke kulture, edukacija za 3D modeliranje, edukacija za robotiku, edukacija za čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, edukacija o upotrebi digitalnih alata i platformi.

Za jačanje STEM vještina učenika predviđene su raznovrsne edukativne jednodnevne i višednevne radionice i terenska nastava iz različitih područja za sljedeće izvannastavne aktivnosti: forenzika, modelari, mladi tehničari, robotika, mali znanstvenici, mladi matematičari, mali istraživači, STEMart. Tijekom projekta učenici će posjetiti Memorijalni centar „Nikola Tesla “ Smiljan, Tehnički muzej, Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut Ruđer Bošković, Botanički vrt; STEM park Oroslavlje te će se održati terenska nastava u Nacionalnom centru tehničke kulture.

Kako je infrastrukturna modernizacija i opremanje STEM učionica nužan preduvjet za ostvarivanje redovnih i izvannastavnih sadržaja u sklopu unaprjeđenja STEM područja predviđenih ovim projektom, u OŠ Nikole Tesle modernizirat će se i kompletno opremiti potrebnom opremom i materijalima za nastavu učionica biologije/kemije i učionica matematike/tehničke kulture. U učionicama će se izvesti radovi adaptacije poda i rasvjete te će se opremiti namještajem i informatičkom opremom. Uspostavit će se i opremiti unutarnji STEM vrt u kojem će se provoditi nastava prirode, biologije i kemije.

 

os skola tesla logo