O projektu

O projektu

    Stemfluencer Logo Standard

 

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te učenika.
Projektom će tri osnovne škole na području Grada Zagreba modernizirati, obnoviti, adaptirati i osposobiti ukupno 6 STEM modernih učionica te će se opremiti potrebnom opremom koja je preduvjet za uvođenje STEM-a u redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti.

Također, projektom će se, osiguravanjem i pohađanjem specifičnih i ciljanih edukacija iz STEM područja, poglavito biologije, fizike, kemije, ali i drugih, te razmjenom iskustava i primjerima dobre prakse kroz studijsko putovanje i bilateralnu suradnju, ojačati kapaciteti i vještine učitelja u STEM podučavanju.

Projektom će se provesti niz aktivnosti i sadržaja namijenjenih učenicima iz STEM područja (biologije, kemije, fizike, tehničke kulture, matematike). Organizacijom edukacija, terenske nastave, jednodnevnih i višednevnih radionica u Zagrebu i izvan, razmjenom iskustava učenika unutar škola partnera kroz zajedničke aktivnosti, ojačat će se STEM vještine učenika, uključujući i učenike s posebnim potrebama (potencijalno daroviti i učenici s teškoćama).
Učenicima s poteškoćama u učenju će se omogućiti upoznavanje sa STEM područjem kroz različite igre, pokuse, radionice i druge STEM aktivnosti u nastavi biologije, kemije, tehničke kulture, prirode, matematike te u izvannastavnim aktivnostima u području modeliranja, aktivnog građanstva i aktivnostima u novoizgrađenim STEM vrtovima.

Projektom će se poticati fokusiran i individualiziran rad s potencijalno darovitim učenicima prilagođen njihovim talenatima, sposobnostima i interesima. Škole partneri su identificirale područja astronomije i forenzike, robotike, 3D modeliranja, matematike i STEM vrta u kojima će detaljnije razvijati izvannastavne programe i materijale za potencijalno darovite učenike.

Norveški projektni partner Åpenhet će dizajnirati STEM knjižnicu koja će sadržavati inovativne i kreativne STEM materijale za nastavne i izvannastavne programe. Ovaj moderni digitalni alat će postati dostupan svim školama na nacionalnoj razini u svrhu olakšanja njihove tranzicije na STEM obrazovanje.

Projekt također uključuje aktivnosti usmjerene na razvoj vještina i unapređenje sposobnosti u području aktivnog građanstva kako bi se potaknulo aktivnije sudjelovanje učenika u društvu kroz posjete i organizirana događanja u lokalnim domovima za umirovljenike, dječjim domovima i domovima za nezbrinutu djecu s ciljem poticanja empatije, solidarnosti, razvoja društvene i društvene vještine uz podizanje svijesti i važnosti volontiranja.

slogan logo