O financiranju

Osnovne informacije o projektu:

  • Naziv projekta: Budi STEMfluencer
  • Izvor financiranja: 85% Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i 15% Republika Hrvatska
  • Program: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva
  • Nositelj programa: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
  • Poziv: „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, Komponenta A: „Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom“
  • Nositelj projekta: Osnovna škola Lučko
  • Projektni partneri iz Hrvatske: Osnovna škola Vugrovec-Kašina, Osnovna škola Nikole Tesle, Razvojna agencija Zagreb
  • Projektni partner iz Norveške: Åpenhet
  • Period provedbe projekta: 01.09.2022. – 29.02.2024.
  • Projektni budžet: €734.405,40

Više informacija o izvoru financiranja i Programu dostupno je na Linku: https://eeagrants.hr/programi/lokalni-razvoj-i-smanjenje-siromastv