Nositelj projekta: Osnovna škola Lučko

Nositelj projekta: Osnovna škola Lučko

Današnja Osnovna škola Lučko izrasla je iz Niže pučke škole Stupnik u kojoj je nastavna djelatnost započela prije više od 150 godina. Sjedište škole je u naselju Lučko, uz glavnu prometnicu prema Jastrebarskom i Karlovcu, a preko puta se nalazi stara školska zgrada u kojoj je sve započelo. Osnovna škola Lučko ima oko 755 učenika. Uz matičnu školsku zgradu u Lučkom nalaze se područne škole u Stupniku i Ježdovcu. Pored redovne nastave, škola je aktivna u provođenju projekata financiranih iz nacionalnih i EU sredstava.

Posebnost škole se očituje opredjeljenju za solidarnost koja se očituje nizom humanitarnih aktivnosti, znanje i opredijeljenost na kontinuirano usavršavanje informatičkih, tehničkih i drugih kompetencija te očuvanje identiteta utemeljenog na bogatoj kulturnoj baštini i lokalnoj povijesti.

Škola je aktivna u području prevencije svih oblika nasilja te aktivnostima u lokalnoj zajednici kojima potiče učenike da preuzmu aktivniju ulogu u društvenom životu kroz volontiranje i međugeneracijsku solidarnost.

Više o OŠ Lučko možete pročitati na: http://os-lucko.skole.hr/

Naša uloga na projektu:

Osnovna škola Lučko je Nositelj projekta u ime konzorcija od pet projektnih partnera od kojih je jedan iz zemlje donora Norveške. U svrhu osiguranja provedbe projektnih aktivnosti, škola je angažirala svoje administrativno i stručno osoblje za provedbu administrativnih poslova upravljanja projektom te izvještavanja prema Nositelju Programa, dok će stručni dio posla, sukladno planiranim aktivnostima i rezultatima projekta, obavljati stručni tim učitelja, nastavnika i odgojno-obrazovnih djelatnika.

Glavni cilj sudjelovanja u projektu je poboljšanje sposobnosti podučavanja u STEM područjima učitelja i odgojno-obrazovnih djelatnika te poboljšanje STEM vještina učenika, uključujući učenike s posebnim potrebama (potencijalno darovite i učenike s teškoćama) u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima.

U OŠ Lučko provodit će se sljedeće aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja: edukacije iz područja robotike, informatike i 3D modeliranja, edukacije o motivaciji za matematiku (potencijalno daroviti i učenici s teškoćama), edukacija iz područja astronomije; edukacija o korištenju digitalnih alata i sustava u nastavi; te raznovrsne stručne jednodnevne i višednevne radionice. Razvit će se i izraditi programi rada za informatiku, robotiku, 3D modeliranje i astronomiju.

Za jačanje STEM vještina učenika predviđene su sljedeće aktivnosti: edukacija za učenike - informatička skupina, edukacija za učenike - skupina robotike, edukacija za učenike - skupina 3D modeliranje, motivacijska edukacija iz robotike, informatike i 3D programiranja za učenike nižih razreda; edukacija učenika i praktičan rad u destilaciji aromatičnog bilja; edukacija učenika i praktičan rad u izradi kozmetike na bazi eteričnih ulja te izradi suvenira od cvjetova aromatičnog bilja i sušenju, pripremanju i pakiranju začina od aromatičnog bilja te čajeva od ljekovitog bilja; te raznovrsne edukativne jednodnevne i višednevne radionice.

Kako je infrastrukturna modernizacija i opremanje STEM učionica nužan preduvjet za ostvarivanje redovnih i izvannastavnih sadržaja u sklopu unaprjeđenja STEM područja predviđenih ovim projektom, u OŠ Lučko modernizirat će se i kompletno opremiti potrebnom opremom i materijalima za nastavu učionica biologije/kemije i učionica fizike/tehničke kulture. U vanjskom prostoru škole formirat će se STEM vrt koji će obuhvatiti sadnju aromatičnog bilja Hrvatske u obliku poučne staze, uredit će se vanjski radni prostor u učionicu na otvorenom te će se adaptirati postojeći unutarnji neiskorišteni prostor u prostor za provođenje izvannastavnih aktivnosti povezanih sa STEM vrtom (destilacija, izrada eteričnih ulja, kozmetike, začina, čajeva, itd.).

 

os lucko logo