Osnovna škola Vugrovec-Kašina

Osnovna škola Vugrovec-Kašina

Osnovna škola Vugrovec- Kašina jedna je od najstarijih osnovnih škola u sjeverozapadnom dijelu Zagreba koja se ponosi bogatom kulturnom poviješću i lokalnom tradicijom. Centralna škola i tri područne škole zapošljavaju 68 učitelja koji poučavaju oko 600 učenika, preko 30 učenika s posebnim potrebama (u dobi od 6 do 14 godina). Osim redovitih nastavnih sati škole se bave brojnim aktivnostima, projektima sa značajnim rezultatima na županijskoj i državnoj razini poput pilot projekta e-škole koji je osigurao izvrsne rezultate u razvoju digitalnih vještina i kompetencija učitelja, kao i stjecanju novih znanja prilagođenih zahtjevima suvremenog obrazovanja.

Nadalje, škola se ponosi nagradom osvojenom na međunarodnom eTwinning projektu, a iznimno je ponosna na status Međunarodne eko škole koji je dobila nakon značajnih rezultata postignutih na županijskim i državnim natjecanjima u području ekologije.

Na temelju svojih dugogodišnjih korijena u regiji, škola njeguje međugeneracijsko partnerstvo sa staračkim domom i time potiče empatiju, volontiranje i aktivno građanstvo među učenicima.

Više informacija o školi dostupno na: http://os-vugrovec-kasina.skole.hr/

Naša uloga u projektu:

U svrhu osiguranja provedbe projektnih aktivnosti, škola je angažirala svoje administrativno i stručno osoblje za provedbu administrativnih poslova upravljanja projektom te izvještavanja prema Nositelju Programa, dok će stručni dio posla, sukladno planiranim aktivnostima i rezultatima projekta, obavljati stručni tim učitelja, nastavnika i odgojno-obrazovnih djelatnika.

Glavni cilj sudjelovanja u projektu je poboljšanje sposobnosti podučavanja u STEM područjima učitelja i odgojno-obrazovnih djelatnika te poboljšanje STEM vještina učenika, uključujući učenike s posebnim potrebama (potencijalno darovite i učenike s teškoćama) u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima.

U OŠ Vugrovec-Kašina provodit će se sljedeće aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja: edukacija iz područja astronomije, edukacija o izradi sadržaja, organizaciji i provedbi digitalnog učenja, edukacija o digitalnoj fotografiji i obradi, edukacija o digitalnom videu i montaži; te raznovrsne stručne jednodnevne i višednevne radionice iz različitih područja.

Za jačanje STEM vještina učenika predviđene su raznovrsne edukativne jednodnevne i višednevne radionice i terenska nastava iz različitih područja za sljedeće izvannastavne aktivnosti: informatička grupa, EKO grupa, mali cvjećari, mali astronomi, fizičari, robotika, STEM English.

Kako je infrastrukturna modernizacija i opremanje STEM učionica nužan preduvjet za ostvarivanje redovnih i izvannastavnih sadržaja u sklopu unaprjeđenja STEM područja predviđenih ovim projektom, u OŠ Vugrovec-Kašina modernizirat će se i kompletno opremiti potrebnom opremom i materijalima za nastavu učionica biologije/kemije i učionica fizike/tehničke kulture. U unutarnjem prostoru škole formirat će se STEM vrt u kojem će se provoditi nastava prirode, biologije i kemije te će se opremiti s gredicama, staklenicima, klijalištima, komposterima i ostalom popratnom opremom.

vugrovec kasina logo