Edukacija za učiteljice i učitelje na temu motivacije učenika za matematiku u Osnovnoj školi Lučko

Edukacija za učiteljice i učitelje na temu motivacije učenika za matematiku u Osnovnoj školi Lučko

U periodu od 2. - 3. studenog 2023. g. održane su edukacije za učiteljice i učitelje razredne i predmetne nastave za matematiku na temu motivacije učenika za matematiku.

Cilj edukacije bio je osnažiti učitelje kako bi bili još kompetentniji u motivaciji učenika za matematiku s posebnim naglaskom na učenike s teškoćama kao i potencijalno nadarene učenike.

U prva dva dana održanih edukacija učiteljice i učitelji su pokazali visoki stupanj motiviranosti za navedenu tematiku.